400-128-7846

OStin

奥斯汀
奥斯汀以智能终端为显示起点,描绘万物互联的新可能
OStin由此诞生

用科技,奥斯汀拉近空间
用激情,奥斯汀缩短距离
用智慧,奥斯汀革新互联

OStin
为显示而生,为美好而来

OStin——智屏台,新视界
专为不同空间提供商业显示应用场景解决方案